Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016 (08/01/2016 08:05 AM)

Để đảm bảo công tác chính sách đối với Người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu