Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG- NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2020 (03/10/2020 03:25 PM)

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2020 với Trưởng phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn cơ quan Sở, Trưởng phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc SởToàn cảnh hội nghị


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh “9 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có nhiều chuyển biến, đặc biệt, đại dịch Covid 19 đã có những ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế- xã hội và các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở, UBND các huyện, thành, thị; sự nổ lực, cố gắng của các đơn vị thuộc, phòng Lao động- TB và XH các huyện, thành, thị đã chủ động, tích cực, bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chương trình công tác của Bộ, của Sở và của các huyện, thành, thị trong năm 2020, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-TB&XH phát biểu chỉ đạo hội nghị


Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19; tham mưu rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Lao động- NCC và Xã hội nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020- 2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 26.276 người (=70% KH; =85.5% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó, lao động làm việc trong nước 20.308 người; lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 5.968 người (=43,5%KH; =60,8% so với cùng kỳ năm 2019); toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo cho 43.370 lượt người (=63,7% KH, =89% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 6.470 người được hỗ trợ  học  nghề theo chính sách Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác Lao động- Tiền lương- Bảo hiểm xã hội được quan tâm; thực hiện tốt việc quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 71.165 đối tượng người có công với cách mạng, kinh phí 133,6 tỷ đồng/tháng; phong trào Đền ơn đáp nghĩa được xã hội hóa sâu rộng, toàn tỉnh thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 16,5 tỷ đồng (=101%KH);thực hiện tốt công tác Bảo trợ xã hội và giảm nghèo; công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; công tác trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm …Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện công tác Lao động, NCC và XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2020Đồng chí Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở giải đáp ý kiến, kiến nghị của phòng Lao động- TB và XH các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc Sở.


Hội nghị dành thời gian để trao đổi, giải đáp 52 ý kiến, kiến nghị của phòng Lao động- TB và XH các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc Sở; có 13 ý kiến của đại biểu phát biểu thảo luận, góp ý và tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của toàn Ngành năm 2020.Đồng chí Nguyễn Văn Hòe, Phó trưởng phòng Lao động- TB và XH huyện Thanh Chương phát biểu đề xuất một số ý kiến, kiến nghị tại hội nghị


Đánh giá về kết quả hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở đánh giá cao sự chủ động tham gia ý kiến của các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và các huyện, thành, thị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương, tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2020 của ngành./.


                                                                                             Vũ Xuân Long


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu