Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019 (08/04/2019 10:11 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Ngày 03/4/ 2019

(thứ 4)

- Sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

Sáng  04/4/ 2019

( thứ 5)

- Họp giao ban Lãnh đạo, Trưởng phó phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Chi cục

Chiều  04/4/ 2019

(thứ 5)

- Họp cấp ủy tháng 4/2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Các phòng CM.

Từ ngày 02/4 - 03/4/ 2019

Tham dự tập huấn Hội thảo triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH do cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - TBXH tổ chức tại Nghệ An

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

Sáng 04/4/ 2019

(thứ 5)

- Dự Họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội quý I/2019.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019 các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo Giám đốc Sở xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ; tổng hợp hồ sơ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, viên chức theo Nghị định 56/NĐ-CP trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục xét duyệt thông qua biên bản quyết toán kinh phí năm 2018 cho một số đơn vị theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh làm việc với 02 doanh nghiệp xuất khẩu lao động đóng trên địa bàn.

- Tuyên truyền, thông báo về kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục kiểm tra công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về Đề án đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2015 và mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng báo cáo và chuẩn bị nội dung phục vụ thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Kiểm toán nhà nước thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2018.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thông qua dự thảo kết luận đơn tố cáo tại Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo thẩm quyền.

- Triển khai thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Thanh Chương.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh Kế hoạch vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp tổ chức thực hiện lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để xác định tên Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến các ngành liên quan về việc tăng cường công tác trợ giúp xã hội theo nội dung Đề án"Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025" trình UBND tỉnh quyết định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Diễn Châu thực hiện mô hình “ Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh” .

- Xây dựng mô hình “ Cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” tại huyện Tương Dương.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Nghị Quyết về chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Tiến hành tiếp nhận bàn giao cơ sở cai nghiện ma túy số 3 của tỉnh (tại huyện Tương Dương) về Sở quản lý theo quy định.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển đổi các cơ sở cai nghiện bắt buộc 1,2,3 và cai nghiện tự nguyện tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Hưng, Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy quý I năm 2019 tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 06 - 07/4/2019: Nghỉ cuối tuần

Ngày 10/4/ 2019 (thứ 4)

- Chỉ đạo Quỹ BTTE phối hợp với Quỹ BTTE Việt nam tổ chức  Chương trình “Hành trình cuộc sống”.

thành phố Vinh

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Ngày 12/4/ 2019         (thứ 6)

- Tổ chức Hội chợ Việc làm tại huyện Quỳnh Lưu.

huyện Quỳnh Lưu

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

Sáng 12/4/ 2019         (thứ 6)

- Họp Hội đồng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 (đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

Sáng 13/4/ 2019         (thứ 7)

- Tham gia đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Phòng CM liên quan.

 

- Hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng hồ sơ đề nghị xếp hạng Trung tâm GD LĐXH I Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị liên quan.

- Thực hiện giải ngân kinh phí và đôn đốc thu hồi công nợ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, đơn vị liên quan.

 

- Báo cáo đánh giá kết quả đoàn khảo sát các doanh nghiệp phía Nam.

- Tổng hợp báo cáo, tham luận cho Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – khu vực Bắc Trung Bộ và Hội nghị Gặp gỡ Nghệ An – Nhật Bản.

VP Sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức kỳ thi tay nghề cấp cơ sở và đăng ký danh sách thí sinh tham gia. Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2019

- Tham mưu quyết định phê duyệt danh sách thiết bị tham gia Hội thi thiết bị tư làm toàn quốc năm 2019; Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung đầu tư nâng cao chất lượng thiết bị tham gia dự thi.

VP Sở

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Triển khai điều tra lao động và tiền lương trong Doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Kết luận thanh tra việc sử dụng trang thiết bị dạy nghề tại Trường Trung cấp KT-KT Yên Thành.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Kết luận nội dung đơn tố cáo ông Phan Văn Hồng, Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.

- Kết luận đơn tố cáo ông Dương Phong Ba, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh hưởng chế độ thương binh.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với cơ quan tham mưu của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đánh giá kết quả phối hợp thực hiện các Kết luận Thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xác minh, giải quyết các vướng mắc trong việc cấp Giấy báo tử đối với liệt sĩ theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Ban công tác người cao tuổi.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình  “ Kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho đối tượng trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không được, không thể sống cùng cha mẹ”; Nâng cấp, duy trì hoạt động Tổng đài  điện thoại Quốc gia và mạng lưới kết nối tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình “ Câu lạc bộ nữ doanh nhân” tại các huyện Nghi Lộc, Quỳ Hợp

- Chủ trì, phối hợp với VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp) tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn Lồng ghép giới trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Đội kiểm tra liên ngành 178 đi kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 13 - 15/4/2019: Nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Ngày 16/4/ 2019

(thứ 3)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở rà soát, đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để xem xét thực hiện theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan

 

- Triển khai xây dựng phần mềm quản lý Dạy nghề, Việc làm sau khi có ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng DN, VL-ATLĐ

 

- Phân khai nguồn Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018 và phương án kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh GDNN năm 2019.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai Thông tư số 35 của Bộ Lao động – TB và XH quy định việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập thưởng đã đóng Bảo hiềm xã hội.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với ông Hồ Sỹ Hải giải quyết chế độ thương tật và chuyển hồ sơ thương binh về nơi cư trú.

- Giải quyết kiến nghị sau thanh tra đối với 7 trường hợp con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại thị xã Cửa Lò.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục bàn giao cho Hội Cựu TNXP tỉnh hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của các huyện còn lại.

- Tiếp tục triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức lớp tập huấn Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng  giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh đề nghị ban hành quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu tổ chức  bộ máy, biên chế các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 20 - 21/4/2019: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày    20 - 25/ 4/ 2019

- Tổ chức tập huấn Đề án Công tác xã hội

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

Ngày 22/4/ 2019

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày   23-24/ 4/2019

(thứ 3,4)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

Chiều 25/4/ 2019

(thứ 5)

- Dự Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ.

KS Mường Thanh SL

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Sáng 26/4/ 2019

(thứ 6)

- Dự Hội nghị "Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và pháp triển".

KS Mường Thanh SL

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều 26/4/ 2019

(thứ 6)

- Báo cáo dự án xây dựng đền thờ Liệt sỹ tỉnh Nghệ An tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Các phòng CM liên quan

 

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC toàn ngành theo quy định.

- Hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan

 

- Chủ trì phối hợp Bưu điện tỉnh hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Phú

phòng NCC, Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị cho tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiểm định chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN cho các trung tâm.

- Thẩm định cấp giấy đăng ký và đăng ký bổ hoạt động giáo dục nghiệp; Hồ sơ đề nghị cấp bù học phí và chính sách nội trú cho  đơn vị

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN liên quan

 

- Thẩm định sửa đổi Điều lệ hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thanh tra định kỳ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng.

- Điều tra tại nạn lao động theo thẩm quyền.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

- Kiểm tra một số huyện, thành, thị về việc triển khai thực hiện dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Trình Sở LĐTBXH về phê duyệt quy chế hoạt động của Chi cục.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 27 - 30/4/2019: Nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ 30/4, nghỉ hoán đổi ngày 29/4.

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu