Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019 (17/02/2019 09:13 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- NGÀY 02/02/2019 ĐẾN 10/02/2019: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

- Ngày 11/02/2019: Sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Ngày 11/02/2019: Họp cơ quan Văn phòng Sở

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các phòng CM

 

- Chiều ngày 13/02/2019: Họp  Lãnh đạo Sở

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

 

 

- Ngày 15/02/2019: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo tình hình thực hiên chính sách người có công, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo yêu cầu của Bộ Lao động - TBXH và UBND tỉnh.

- Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch lĩnh vực ngành lao động, người có công và xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019.

- Tham mưu xây dựng các văn bản triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC: Kế hoạch tuyên truyền CCHC; kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; kế hoạch kiểm tra CCHC… sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bộ phận một cửa của Sở theo quy định.

- Thành lập đoàn kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy tại các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh lập kế hoạch tập huấn triển khai đề án thí điểm chi trả trợ cấp người có công sau khi UBND tỉnh phê duyệt.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

-       Tổng hợp hồ sơ khen thưởng và trình Ban thi đua khen thưởng tỉnh về xuất khẩu lao động.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng, Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

-       Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết xuất khẩu lao động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án giải quyết việc làm.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định;

- Kiểm tra, đôn đốc tổng hợp đăng ký chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Tham mưu văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thiết bị đạt giải tại Hội thi thiết bị tự cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng để tham dự Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019 được tổ chức từ ngày 12-18/8 tại Thừa Thiên Huế.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp tình hình tiền lương, thu nhập, tiền thưởng tết của người lao động trong các doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán năm 2019 báo cáo Bộ Lao động TBXH.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2019.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

11/02 – 17/02/2019

- Dự thảo kết luận đơn khiếu nại tố cáo tại Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh;

- Dự thảo kết luận đơn tố cáo tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện chi trả quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

- Tổng hợp báo cáo số liệu người tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng chính phủ theo yêu cầu của Cục Người có công, Bộ Lao động - TB và XH.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xác minh, giải quyết các vướng mắc trong việc cấp Giấy báo tử đối với liệt sĩ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp tình hình chăm sóc đối tượng BTXH dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban VSTBPN tỉnh; dự thảo phân công trách nhiệm các thành viên Ban VSTBPN tỉnh năm 2019.

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tập trung chỉ đạo các Trung tâm giáo dục Lao động xã hội tổ chức các hoạt động theo nhiệm vụ được giao.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 16 - 17/02/2019: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 17/02 - 19/02/2019: Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng, Đ/c Thúy

Phòng CM liên quan

 

- Ngày 19/02 - 22/02/2019: Tổ chức trao tặng quà cho trẻ em nghèo, đặc biệt khó khăn tại 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế phong, Quỳ Châu.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ, Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 20/02/2019: Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo danh mục TTHC về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo văn bản thẩm định của phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh; góp ý Đề án Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập các Trung tâm GDNN - GDTX vào Trường trung cấp các huyện: Quỳnh Lưu, Đô Lương, Con Cuông và thị xã Thái Hòa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phân bổ kế hoạch điều dưỡng, điều trị, công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ năm 2019.

- Tiếp tục xét duyệt và tổng hợp quyết toán năm 2018 của ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng NCC, đơn vị liên quan.

 

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ngoại tỉnh.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2019.

VP Sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức kỳ thi tay nghề cấp cơ sở và đăng ký danh sách thí sinh tham gia Kỳ thi tay  nghề cấp tỉnh năm 2019 dự kiến từ 24-30/6/2019;

- Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký tham gia lớp tập huấn đánh giá và tự kiểm định chất lượng GDNN

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

18/02 – 24/02/2019

- Phối hợp với BHXH xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.

Cơ sở

Đ/c  Thắng PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

-Triển khai in cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cấp cho các huyện, thành phố, thị xã.

- Báo cáo một số chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi giai đoạn 2012 - 2020.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết đơn tố cáo ông Dương Phong Ba, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh về chế độ thương binh.

-Tổ chức điều tra tai nạn lao động theo thẩm quyền.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Bàn giao cho Hội Cựu TNXP tỉnh những hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện theo quy trình quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 và ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 3183/NCC-CS1 ngày 28/12/2018 của Cục Người có công.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở.

- Tham mưu Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVII.

- Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, sửa đổi bổ sung Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch công tác BTXH năm 2019 và phân khai kinh phí nguồn BTXH năm 2019.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh Nghệ An năm 2019.

- Chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2019.

- Triển khai, phổ biến, hướng dẫn các huyện, thành thị thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống ma túy, mại dâm và buôn bán người năm 2019.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Làm việc với UBND huyện Tương Dư ơng về việc bàn giao Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện về Sở quản lý

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Hưng, Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 23 - 24/02/2019: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 26 - 27/02/2019: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2019.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Ngày 27/02/2019: Trình UBND tỉnh  tại cuộc họp thường kỳ tháng 02/2019 về Dự án xây dựng đền thờ Liệt sỹ tỉnh Nghệ An.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng, bộ phận xây dựng

Các phòng CM liên quan

 

- Tổng hợp, tham mưu xét duyệt nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2018 cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tham mưu xét duyệt hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019.

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ trong các đơn vị trực thuộc ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan

 

- Lập kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công (đợt 2) ở các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với công ty phần mềm tập huấn các đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm kế toán misa.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

-    Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

25/02 – 28/02/2019

- Thẩm định cấp giấy đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghiệp; Hồ sơ đề nghị cấp bù học phí và chính nội trú cho các đơn vị;

- Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN liên quan

 

- Thẩm định phương án sử dụng lao động để sắp xếp chuyển đổi cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Giải quyết các kiến nghị, hồ sơ BHXH cho người lao động nghỉ việc trước ngày 01/01/1995 chưa hưởng chế độ.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

- Phối hợp với tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại hưởng chế độ thương binh của ông Nguyễn Văn Minh, Nghi Xuân, Nghi Lộc theo thông báo thụ lý vụ án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Hội người cao tuổi, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh mức quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo thông tư 96 của Bộ Tài Chính ngày 18/10/2018.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các địa phương liên quan tổ chức thực hiện mô hình “ Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ”.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm và xây dựng xã, phường, thị trấn năm 2019.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu