Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để ngăn chặn dịch Covid-19. Đặc biệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chủ động xây dựng các kịch bản, các nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra sau khi dịch bệnh được đẩy lùi; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách bảo đảm công tác an sinh xã hội cho các đối tượng Người có công, Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, lao động thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Ngày 02/4/2020: Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/03 âm lịch

Ngày 03/4/ 2020

(thứ 6)

- Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ (hình thức phù hợp phòng chống dịch).

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Trình Giám đốc Sở quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB và XH Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021 và những năm tiếp theo.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, sát hạch công chức theo Kế hoạch 212-KH/TU của Tỉnh ủy.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2019 các đơn vị

- Tiếp tục xét duyệt và thông qua quyết toán năm 2019 các đơn vị còn lại theo kế hoạch.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra một số doanh nghiệp, đơn vị về việc khắc phục các sai phạm trong hoạt động xklđ của các đơn vị đã được chỉ rõ tại báo cáo số 100/BC-CATPA 03 ngày 21/01/2020 của Công an tỉnh.

- Tiếp tục tổng hợp tình hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng đến lao động việc làm do dịch Covid-19 báo cáo Bộ Lao động – TB và XH.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết các chuyên đề giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 671/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về thực hiện CTHĐ số 88/CTr/TU ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách tiền lương.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc các trường ôn luyện cho các thí sinh; Thành lập, tổ chức Đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề toàn quốc lần thứ 11 năm 2020 tại Hà Nội và Lạng Sơn.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

- Tham mưu văn bản gửi các Sở ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh năm 2020.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định thành lập Ban xây dựng Nghị quyết về phương án điều chỉnh chế độ chúc thọ người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác Trẻ em; Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, trong đó tập trung tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện mô hình phòng chống đuối nước trẻ em; mô hình bảo vệ; mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCKK.

- Sản xuất, nhân bản tờ rơi về phòng chống tai nạn thương tích; Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung để tổ chức họp triển khai kế hoạch Đội kiểm tra liên ngành 178 năm 2020.

- Tham gia đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác xóa địa bàn phức tạp về ma túy năm 2020 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 04 - 05/4/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Họp Đảng ủy Sở tháng 04/2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Các phòng CM

 

Thẩm định, xét duyệt nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2019 cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

- Xây dựng Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước ngành Lao động - TB và XH Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2019 cơ quan Văn phòng Sở.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn chi trả ưu đãi người có công qua thẻ ATM.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về thành lập và hoạt động của Trung tâm DVVL.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Thẩm định, phê duyệt dạnh mục thiết bị, hồ sơ đăng ký, bổ sung hoạt động GDNN cho một đơn vị.

- Xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguôn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướn đến năm 2030.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 227/KH-TU 17/2/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp.

- Triển khai Quyết định số 139/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/3/2020 về rà soát, phân loại, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách xóa nghèo cho hộ nghèo Người có công.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Trình Giám đốc Sở ban hành văn bản gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch 562/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh tự kiểm tra việc thực hiện chế độ trợ cấp chất độc hóa học và Công văn số 197/TTr-NCC ngày 30/3/2020 của Thanh tra Bộ Lao động - TB và XH.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Phòng NCC

 

- Phối hợp với Ngân hàng BIDV, Tập đoàn VN Post Việt Nam và UBND các huyện, thành, thị thẩm định thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp thẩm định hồ sơ rà soát, xác minh đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công theo Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn năm 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam (ngày 18/4).

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Biên soạn tài liệu, Sổ tay kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Xây dựng các văn bản dự thảo để hướng dẫn tổng kết, báo cáo đánh giá  kết quả thực hiện Đề án “ Huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020”; Xây dựng dự thảo Đề án “ Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025”

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định phân khai nguồn kinh phí phòng chống mai dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (gồm nguồn Trung ương và nguồn địa phương)

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ tiêu giao gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống Covid - 19.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 11 - 12/4/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 15/4/ 2020

(thứ 4)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh (nếu có).

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 17/4/ 2020

(thứ 6)

- Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2020; Cho ý kiến dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ phụ trách.

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp phân bổ và giao dự toán năm 2020 các nguồn kinh phí của đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai kế hoạch in tờ rơi tuyên truyền về chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Thông tư 09.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá, xếp loại; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Lao động-TBXH, UBND tỉnh.

- Tiếp tục đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng chương trình đào tạo; quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2020;

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn, xác nhận tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội (Quỹ hưu trí và tử tuất) cho các doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch cúm Covit19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai điều tra về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp tại 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 323/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2020 của Bộ Lao động – TB&XH.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức thanh tra định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Phòng VL-ATLĐ

 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

-  Tiếp tục triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động - TB và XH về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Nghệ An tổ chức trao tặng 500 máy trợ thính cho người khiếm thính do Tổ chức Stakey Hearing Foundation và tổ chức Vinacaptital Foundation (Hoa Kỳ) tài trợ;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác trợ giúp người khuyết tật và kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh, tùy tình hình về dịch bệnh covid19, tiếp tục triển khai các hoạt động của các Dự án, Chương trình về học bổng, làm bạn với sách, “Hành trình cuộc sống” theo kế hoạch của các nhà tài trợ.

 - Xây dựng Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác BVCSTE, công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo phục vụ Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đôn đốc thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức cai nghiện, phòng chống mại dâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 18 - 19/4/2020: Nghỉ cuối tuần

Ngày 20/4/ 2020

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 21/0/4/ 2020

(thứ 3)

- Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

VP HĐND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày 23/0/4/ 2020

(thứ 5)

- Họp Tiểu ban Văn kiện thảo luận dự thảo lần thứ 3; dự thảo lần thứ nhất Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày

24/4/

2020

(thứ 6)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

 

- Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - TB và XH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí đã thông qua báo cáo năm 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị, phòng CM liên quan

 

- Chuẩn bị công tác tổ chức, hướng dẫn tuyên truyền Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Buca để bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Giáo dục nghề nghiệp; cơ sở dữ liệu quản lý Việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ phụ trách

Đ/c

Tuyến, Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung và các điều kiện triển khai tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở; Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức Hội giảng cấp tỉnh năm 2020.

- Tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương khen thưởng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Các cơ sở GDNN

 

- Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, thẻ BHYT hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Tham gia đoàn công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các đoàn thanh tra liên ngành về BHXH.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thông qua dự thảo kết luận thanh tra định kỳ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Tổ chức làm việc với UBND xã Thanh Tường, phòng Lao động – TBXH huyện Thanh Chương và bà Nguyễn Thị Tuệ khiếu nại việc đình chỉ chế độ trợ cấp chất độc hóa học theo kết luận thanh tra.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với Bộ Lao động - TBXH và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương để bàn giải pháp giải quyết 2.690 trường hợp có bản khai thành tích gia đình giúp đỡ cách mạng nhưng được khen thưởng Huân chương, Huy chương cá nhân chưa được giải quyết chế độ, trợ cấp của huyện Nam Đàn.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thỉ số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch kiểm tra công tác BVCSTE, công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020; Quyết định kiện toàn Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh; Tổ chuyên viên giúp việc Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh; Quyết định kiện toàn Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quỹ BTTE tỉnh.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy quý I năm 2020 tại một số Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 25 - 26/4/2020: Nghỉ cuối tuần

Chiều ngày

28/4/

2020

(thứ 3)

 - Dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, ngành Khối Văn xã

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày

28/4/

2020

(thứ 4)

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo Dự án xây dựng Nhà thờ, bia và đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ nhất Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND, ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết xuất khẩu lao động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham gia tổ công tác liên ngành của tỉnh giải quyết đơn công dân tố cáo UBND huyện Đô Lương liên quan đất đai tại xí nghiệp Thương binh may mặc I Đô Lương (cũ).

- Rà soát, điều chỉnh kết luận nội dung về ông Trần Văn minh theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc Hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký.

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thao cấp cơ sở và đăng ký tham gia Hội thao cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch, quy chế  tổ chức Hội thao cấp tỉnh dự kiến vào tháng 5/2020

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên thông về công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tại một số huyện, đơn vị.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Các cơ sở GDNN

 

- Làm việc với Cục Người có công về giải quyết hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ và người hưởng chính sách như thương binh.

- Giải quyết đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở  trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổng kết Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các văn bản, đề án về công tác bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện theo Kế hoạch của Giám đốc Sở đã phê duyệt.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 30/4: Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam

 

Ghi chú: Căn cứ tình hình thực tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid - 19, các phòng chuyên môn, Chi cục tham mưu Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai phù hợp, theo quy định của Chính phủ; Bộ Lao động - TBXH; Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Ngày 01/03/2020: Nghỉ cuối tuần

Sáng ngày 02/03/ 2020

(thứ 2)

- Duyệt Đại hội Chi bộ phòng Dạy nghề nhiệm kỳ 2020 – 2022.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 02/03/ 2020

(thứ 2)

-  Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 02/03/ 2020

(thứ 2)

- Đại hội Chi bộ phòng Bảo trợ xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PBT Đảng bộ.

Lãnh đạo Chi bộ phòng BTXH

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 03/03/ 2020

(thứ 3)

- Duyệt Đại hội Chi bộ phòng Người có công nhiệm kỳ 2020 – 2022.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 03/03/ 2020

(thứ 3)

- Báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng Nhà thờ, Bia, Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Bộ phận xây dựng cơ bản

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 03/03/ 2020

(thứ 3)

- Đại hội Chi bộ phòng Việc làm - An toàn Lao động nhiệm kỳ 2020 – 2022

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PBT Đảng bộ.

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 03/03/ 2020

(thứ 3)

- Đại hội Chi bộ Quỹ bảo trợ trẻ em nhiệm kỳ 2020 - 2022

Quỹ Bảo trợ trẻ em

Đ/c Hưng

UVBTV Đảng ủy, PGĐ Sở.

Đ/c

Minh

Đơn vị liên quan

Ngày 03/03/ 2020

(thứ 3)

- Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

VP Sở

Sáng ngày 04/03/ 2020

(thứ 4)

- Họp Đảng ủy Sở tháng 03/2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Các phòng CM

Sáng ngày 04/03/ 2020

(thứ 4)

- Họp giao ban công tác tháng 3/2020 giữa Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Các phòng CM, Chi cục

Chiều ngày 04/03/ 2020

(thứ 4)

- Đại hội Chi bộ Chi cục phòng chống TNXH nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi cục TNXH

Đ/c Hưng

UVBTV Đảng ủy, PGĐ Sở.

Đ/c

Hường

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/03/ 2020

(thứ 4)

- Duyệt Đại hội chi bộ phòng KH - TC nhiệm kỳ 2020 – 2022.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/03/ 2020

(thứ 5)

- Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 03/2020.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 05/03/ 2020

(thứ 5)

- Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Văn phòng

Đ/c Hưng

UVBTV Đảng ủy, PGĐ Sở.

Lãnh đạo Chi bộ Văn phòng

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 05/03/ 2020

(thứ 5)

- Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh: Bàn Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và một số nội dung công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 05/03/ 2020

(thứ 5)

- Đại hội Chi bộ phòng Người có công nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

 

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 06/03/ 2020

(thứ 6)

- Đại hội Chi bộ phòng Dạy nghề nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

 

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 06/03/ 2020

(thứ 6)

- Đại hội Chi bộ Hội người mù nhiệm kỳ 2020 - 2022

Hội người mù Nghệ An

Đ/c Hưng

UVBTV Đảng ủy, PGĐ Sở.

Đ/c Vỹ

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 06/03/ 2020

(thứ 6)

- Đại hội Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi cục TNXH

Đ/c Quỳnh

PBT Đảng bộ.

Đ/c

Tình

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện lao động, người có công và xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020; các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Hoàn chỉnh hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; hồ sơ khen thưởng cao năm 2019 trình cấp có thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Xét duyệt thông qua quyết toán năm 2019 một số đơn vị theo kế hoạch.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác di cư, mua bán người do Tổ chức IOM tài trợ tại huyện Yên Thành.

- Tiếp tục rà soát lao động Nghệ An làm việc tại các nước có người bị nhiễm virut Covid-19, rà soát LĐNN đang làm việc ở các doanh nghiệp đến từ các nước và đi qua các nước có dịch virut Covid-19.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

  - Chuẩn bị nội dụng và các điều kiện tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020.

- Chuẩn bị nội dung, thành lập Đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề toàn quốc lần thứ 11 năm 2020 được tổ chức từ ngày 22- 30/3/2020 tại Hà Nội và Lạng Sơn.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 báo cáo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động – TB&XH.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Hương, ông Đào Tất Đường, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương hưởng chế độ thương binh không đúng quy định.

- Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra xác minh và kết luận nội dung đơn tố cáo ông Lưu Văn Ngõ, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương hưởng chế độ chất độc hóa học không đúng quy định.

- Tham mưu văn bản trả lời đề nghị của UBND huyện Con Cuông sau kết luận thanh tra năm 2019 về chế độ Chất độc hóa học.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ và người hưởng chính sách như thương binh để làm việc với Cục Người có công.

- Tổng hợp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn và các nội dung vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại chính quyền cấp huyện, cấp xã.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Nghệ An và Quy chế hoạt động của Ban công tác.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thỉ số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác người khuyết tật.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Phòng NCC

 

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, hội thảo, tập huấn về công tác bình đẳng giới và VSTBPN nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế  Phụ nữ và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt, nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020 sau khi có chủ trương Kế hoạch của tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Duyệt Quyết toán nguồn kinh phí Đề án cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019 đối với các Cơ sở cai nghiện.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 07 - 08/03/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Sáng ngày 09/03/ 2020

(thứ 2)

- Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh: Bàn công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 09/03/ 2020

(thứ 2)

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Khách sạn Giao tế

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 09/03/ 2020

(thứ 2)

- Làm việc với Đoàn công tác Đại sự quán Anh về dự án tư vấn hỗ trợ mua bán người

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Phòng BVCSTE&BĐG; Đơn vị liên quan

Sáng ngày 10/03/ 2020

(thứ 3)

- Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

 

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 11/03/ 2020

(thứ 4)

- Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ

.

Đ/c

Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức thẩm định, xét duyệt nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2019 cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

- Chuẩn bị các điều kiện, nội dung Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - TB và XH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Đề án và lập danh sách, dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp phân bổ và giao dự toán năm 2020 (đợt 2) các nguồn kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 2295/UBND-VX ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp các sở, ban, ngành địa phương, thanh tra, kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động xklđ của các đơn vị đã được chỉ rõ tại báo cáo số 100/BC-CATPA 03 ngày 21/01/2020 của Công an tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019 và kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát Ban Dân tộc, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, quản lý và sử dụng lao động, phát triển vùng nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay”.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo hoạt động cho thuê lại lao động và thực hiện ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Công nghệ xanh Quốc tế, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – TB&XH.

- Tổng hợp Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Quyết định số 56/QĐ-UBND năm 2020, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện cho các huyện.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo thông báo kết luận Hội nghị sơ kết và đôn đốc các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện tự kiểm tra, rà soát các đối tượng hưởng chất độc hóa học theo Kế hoạch 562/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ phụ trách

Đ/c

Thành

Phòng NCC

 

- Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết đơn kiến nghị của 04 công dân tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương về việc đình chỉ trợ cấp chất độc hóa học theo kết luận của Thanh tra Sở năm 2019.

- Nhập dữ liệu và xử lý đơn thư trên phần mềm theo dõi cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức đối thoại về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí đợt 2 hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình  người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở được Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo kết quả vận động giúp đỡ xã nghèo Miền Tây năm 2019 và dịp Tết nguyên đán năm 2020.

- Tổ chức chỉ đạo tuyên truyền về ngày công tác xã hội (25/3/2020)

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

-Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy quý I năm 2020 tại các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc các sở cai nghiện ma túy báo cáo công tác cai nghiện phụ vụ, làm việc với Đoàn giám sát của Hội động nhân dân tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 14 - 15/03/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 16/03/ 2020

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 17/03/ 2020

(thứ 3)

- Hội nghị Tổng kết Đề án đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2020.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 19/03/ 2020

(thứ 5)

- Họp Tiểu ban Văn kiện thảo luận dự thảo lần thứ 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 19/03/ 2020

(thứ 5)

- Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình (bước 2) giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày 20/03/ 2020

(thứ 6)

- Tiếp công dân định kỳ tháng 03/2019

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 20/03/ 2020

(thứ 6)

- Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thẩm định Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB và XH Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021 và những năm tiếp theo.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ phụ trách.

 

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp quyết toán quý 3, 4/2019 của các đơn vị.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện theo Quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

- Kiểm tra một số doanh nghiệp, đơn vị về việc khắc phục các sai phạm trong hoạt động xklđ của các đơn vị đã được nêu rõ tại báo cáo số 100/BC-CATPA 03 ngày 21/01/2020 của Công an tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện  một số nội dung liên quan đến phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý giáo dục nghề nghiệp; quản lý Lao động - Việc làm tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ phụ trách liên quan

Đ/c

Tuyến, Đ/c Hùng

Văn phòng, Phòng KH-TC

 

- Hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp rà soát, đăng ký nhu cầu tham gia lớp đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Tổng cục GDNN.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Phân khai nguồn kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo và nguồn ngân sách địa phương về công tác giảm nghèo năm 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thẩm tra danh sách và tổng hợp phân loại hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng Người có công với cách mạng của các huyện, thành, thị báo cáo.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Phòng NCC

 

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo thẩm quyền.

- Chuẩn bị nội dung, đề cương thanh tra định kỳ tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 2.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương

- Phối hợp triển khai Kế hoạch tiếp nhận và phân bổ máy trợ thính do Tổ chức Stakey Hearing Foundation và tổ chức Vinacaptital Foundation (Hoa Kỳ) tài trợ.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động của các Dự án, Chương trình về học bổng, làm bạn với sách, “Hành trình cuộc sống” sau khi hết dịch bệnh covid19.

- Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các nội dung, hồ sơ để quyết toán kinh phí với Sở Tài chính năm 2019.

- Chỉ đạo, đôn đốc các huyện thành thị, các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện kết luận của HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở về công tác phòng chống ma túy, mại dâm và buôn bán người.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 21 - 22/03/2020: Nghỉ cuối tuần

Ngày

24/03/

2020

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 03/2020: Báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng Nhà thờ, Bia, Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Bộ phận xây dựng cơ bản

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 25/03/ 2020

(thứ 4)

- Hội nghị Tổng kết công tác xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 26/03/ 2020

(thứ 5)

- Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình (bước 3) giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 27/03/ 2020

(thứ 6)

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai rà soát công tác quy hoạch cán bộ toàn ngành theo quy định.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC toàn ngành theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Lãnh đạo Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Giải ngân kinh phí năm 2020, hoàn thiện báo cáo quyết toán năm 2019 cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị, phòng CM liên quan

 

- Xây dựng Kế hoạch Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thông tin tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở; Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức Hội giảng cấp tỉnh năm 2020.

- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Các cơ sở GDNN

 

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký.

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành kết luận thanh tra tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

- Công bố Quyết định thanh tra tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 2.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư 17/2019/TT BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác BVCSTE, công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Lấy ý kiến các ngành, tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2020.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 28 - 29/03/2020: Nghỉ cuối tuần

Ngày 30/03/ 2020

(thứ 2)

- Báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc; Quyết định kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Nghệ An; Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An; Hội đồng quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ,

 Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt, Lãnh đạo phòng BTXH

Đơn vị liên quan

Ngày 31/03/ 2020

(thứ 3)

Họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy

- Nghe tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2020

- Cho ý kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

- Cho ý kiến dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

- Thực hiện quy trình (bước 5) giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân, người lao động thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương - BHXH

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp một số đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tại một số huyện, đơn vị.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở GDNN tổ chức Hội thao cấp cơ sở và đăng ký tham gia Hội thao cấp tỉnh dự kiến tháng 5/2020.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Các cơ sở GDNN

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2019
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu