Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 (đợt 3)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 (đợt 3).


Quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 (đợt 2)
Hỗ trợ kinh phí (đợt 2) cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng tại 11 huyện, thành, thị; đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng tại 16 huyện, thành, thị; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 10 huyện, thành, thị.
Quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 (đợt 1)

 Hỗ trợ cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ của các đơn vị: huyện Nghi Lộc, huyện Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai, huyện Quế Phong, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, Trung tâm điều dưỡng thương binh và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (viết tắt Nghị quyết số 42); Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (viết tắt Quyết định số 15); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh như sau:

Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu