Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức Sở Lao động thương binh và xã hội

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Hộp thư công vụ

1

 

Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

vudh@ldtbxh.nghean.gov.vn

2


Bùi Văn Hưng

Phó Giám đốc

hungbv@ldtbxh.nghean.gov.vn

3

 

Vi Ngọc Quỳnh

P.Giám đốc

quynhvn@ldtbxh.nghean.gov.vn

4

 

Hồ Thị Châu Loan

P.Giám đốc

loanhtc@ldtbxh.nghean.gov.vn

5

 


 

Văn Phòng Sở


6


Vũ Trung Hậu

P.Chánh Văn Phòng

hauvt@ldtbxh.nghean.gov.vn

7

 

Lê Văn Thúy

Trưởng phòng

Phòng Lao động- Tiền Lương- BHXH

thuylv@ldtbxh.nghean.gov.vn

8

Lê Huy Vinh

P. Trưởng phòng

vinhlh@ldtbxh.nghean.gov.vn

9

 

Trần Phi Hùng

Trưởng phòng

Phòng việc làm - An toàn lao động

hungtp@ldtbxh.nghean.gov.vn

10

 

Đặng Thị Phương Thúy

P. Trưởng phòng

thuydtp@ldtbxh.nghean.gov.vn

11

 

Hoàng Sỹ Tuyến

Trưởng phòng

Phòng Dạy Nghề

tuyenhs@ldtbxh.nghean.gov.vn

12

 

Nguyễn Quốc Việt

P. Trưởng phòng

vietnq@ldtbxh.nghean.gov.vn

13

Phan Xuân Tuấn

P. Trưởng phòng

tuanpx@ldtbxh.nghean.gov.vn

13

 

Hoàng Ngọc Châu

Trưởng phòng

Phòng Người có công

chauhn@ldtbxh.nghean.gov.vn

14

 

Lê Văn Long

P. Trưởng phòng

longlv@ldtbxh.nghean.gov.vn

15

 

Nguyễn Thị Vân Anh

P.Trưởng phòng

anhntv@ldtbxh.nghean.gov.vn

16

 

Nguyễn Thị Mỹ Lương

P. Trưởng phòng

luongntm@ldtbxh.nghean.gov.vn

17


Bùi Quốc Dũng

Trưởng phòng

Phòng Bảo trợ xã hội

dungbq@ldtbxh.nghean.gov.vn

18

 

Đinh Văn Sơn

P. Trưởng phòng

sondv@ldtbxh.nghean.gov.vn

19


Đặng Xuân Kiên

P.Trưởng phòng

kiendx@ldtbxh.nghean.gov.vn

20

 

Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch- Tài chính

phunv@ldtbxh.nghean.gov.vn

21

 

Nguyễn Hoài Sơn

P. Trưởng phòng

sonnh@ldtbxh.nghean.gov.vn

22

 

Trần Thị Hồng Cẩm

P. Trưởng phòng

camtth@ldtbxh.nghean.gov.vn

23

 

Trần  Duy Thành

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

thangtd@ldtbxh.nghean.gov.vn

24

Nguyễn Hữu Tam

P. Chánh Thanh Tra

tamnh@ldtbxh.nghean.gov.vn

25

 

Vương Trung Hà

P. Chánh Thanh Tra

havt@ldtbxh.nghean.gov.vn

26

 

Nguyễn Minh Hoài

P.Chánh Thanh tra

hoainm@ldtbxh.nghean.gov.vn

27


Lê Thị Nguyệt

Trưởng phòng

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

và Bình đẳng giới

 

nguyetlt@ldtbxh.nghean.gov.vn

28

Đinh Thị Kiều Trinh

P. Trưởng phòng

trinhdtk@ldtbxh.nghean.gov.vn

 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu