giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hội Đồng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội thảo đầu chuồng “Mô hình duy trì và phát triển giống bò vàng địa phương (bò H’Mông) tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn" (22/05/2013 01:55 PM)

Trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển giống bò vàng địa phương (bò H’mông) tại huyện Kỳ Sơn” do Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Nghệ An chủ trì thực hiện, kỹ sư Đặng Văn Quát làm chủ nhiệm, hội thảo đầu chuồng “Mô hình duy trì và phát triển giống bò vàng địa phương (Bò H’Mông) tại xã Mường Lống” đã được tổ chức vào ngày 7/5/2013 tại UBND xã Mường Lống, Kỳ Sơn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở và chuyên viên phòng quản lý KHCN cấp huyện(Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An), chuyên gia đến từ Viện Chăn nuôi, đại diện Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, lãnh đạo và trưởng các phòng ban thuộc UBND xã Mường Lống, ban chủ nhiệm dự án và các hộ dân tham gia dự án. Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Xuân Cần chủ trì hội thảo.


Sau khi nghe chủ nhiệm dự án báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện dự án, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, trong đó khẳng định giá trị kinh tế cũng như vai trò của giống bò vàng địa phương trong phát triển chăn nuôi của xã, của huyện, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả của dự án. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của công tác ứng dụng tiến bộ KHCN, tập huấn, phổ biến quy trình kỹ thuật chăm sóc, sinh sản và thú y mà dự án đã đem lại cho các hộ chăn nuôi giống bò này và đề nghị có kế hoạch nhân rộng mô hình trên toàn huyện và các vùng lân cận.

 |  Đầu trang