Huyện ủy
Skip portletPortlet Menu
 
Hội đồng nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
Ủy ban nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Huyện ủy
 
Huyện ủy (01/06/2011 04:08 PM)
 

I. Thường trực Huyện ủy 

 

 

1

Ông: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện

ĐT: 023383 874 142

Email: hainv@tuongduong.nghean.gov.vn

 

 

 

 

2

Bà: Lữ Văn May

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

ĐT: 02383 874 130 

Email: maylv@tuongduong.nghean.gov.vn

 


 

3

Ông: Phan Đức Sơn

Chức vụ: Phó Bí thư

Email: sonpd@ubnd.nghean.gov.vn

 

 

II. Các ban Đảng

1. Văn phòng   

1

Ông: 

Chức vụ: Chánh Văn phòng

ĐT: 02383 874 136 

Email: @tuongduong.nghean.gov.vn


2

Ông: Kha Xuân Năm

Chức vụ: Phó Trưởng ban

ĐT: 02383 874 498 

Email:

3

Văn thư

Số điện thoại cơ quan: 3 874 188

Máy Fax: 02383 874 210

 

 

 

2. Ban Tổ chức 

1

Ông: Mạc Văn Nguyên

Chức vụ: Trưởng ban

ĐT: 02383 874 167

Email: nguyenmv@tuongduong.nghean.gov.vn

2

Ông: Nguyễn Trọng Bằng

Chức vụ: Phó Trưởng ban

ĐT: 02383 874 167 

Email:


 

4. Ủy ban Kiểm tra   

1

Ông: Nguyễn Kim Thành

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

ĐT: 02383 874 165

Email: thannk@tuongduong.nghean.gov.vn

2

Ông: Lò Văn Thoại

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT

ĐT: 02383 874 165 

Email: thoailv@tuongduong.nghean.gov.vn


 

5. Ban Tuyên giáo  

1

Ông: Vy Thị Bích Thủy

Chức vụ: Trưởng ban

ĐT: 02383 874 164 

Email: thuyvtb@tuongduong.nghean.gov.vn


2

Ông: Đậu Đức Truyền

Chức vụ: Phó Trưởng ban

ĐT: 02383 874 164  

Email:


 

6. Ban Dân vận  

1

Ông: Lương Bá Vin

Chức vụ: Trưởng ban

ĐT: 02383 874 498 

Email: vinlb@tuongduong.nghean.gov.vn

2

Ông: Lương Văn Thành

Chức vụ: Phó Trưởng ban

ĐT: 02383 874 498   

Email: thanhdvhu@gmail.com3


Ảnh

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Các xã thị trấn
Skip portletPortlet Menu
 
Cổng Thông tin điện tử Huyện Tương Dương