Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
Video clip
Skip portletPortlet Menu
nhịp cầu nhân ái tháng 05 năm 2016

 
 
 
 
Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An (05/01/2016 01:35 PM)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

Bảy lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ (trích Luật Hoạt động Chữ thập đỏ)

1. Hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

2. Hoạt động Chữ thập đỏ về chăm sóc sức khỏe

3. Hoạt động Chữ thập đỏ về sơ cấp cứu ban đầu

4. Hoạt động Chữ thập đỏ về hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác

5. Hoạt động Chữ thập đỏ về tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa

6. Hoạt động Chữ thập đỏ về tuyên truyền các giá trị nhân đạo

7. Hoạt động Chữ thập đỏ về phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ

Các nguyên tắc hoạt động

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế:

* Nhân đạo: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ với lòng mong muốn được giúp đỡ không phân biệt những người bị thương trên chiến trường, sẽ nỗ lực với khả năng quốc gia và quốc tế của mình ngăn ngừa và giảm bớt đau thương nhân loại bất cứ ở nơi nào.

Mục đích của Phong trào là để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho con người và đảm bảo tôn trọng nhân phẩm.

Phong trào giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc.

* Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo, tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất.

* Trung lập: Để giữ niềm tin của nhân dân, Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc không tham dự vào các vấn đề mâu thuẫn về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng.

* Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập. Các Hội quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân dạo vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào.

* Tự nguyện: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích.

* Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải mở rộng đối với tất cả mọi người. Hội phải tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ.

* Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức rộng rãi có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội quốc gia đều bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc giúp đỡ lẫn nhau. 

Các ban thuộc Cơ quan Tỉnh Hội

1. Ban Văn phòng - Tổ chức - Tài vụ

 • Địa chỉ: Số 11 Dương Vân Nga - Hưng Phúc - Thành phố Vinh
 • Điện thoại: 038 3842605
 • Fax: 038 3842605
 •  Email: vanphongchuthapdonghean@gmail.com

2. Ban Công tác xã hội - Hiến máu nhân đạo

 • Địa chỉ: Địa chỉ: Số 11 Dương Vân Nga - Hưng Phúc - Thành phố Vinh
 • Email: 

3. Ban Truyền thông - Vận động nguồn lực

 • Địa chỉ: Địa chỉ: Số 11 Dương Vân Nga - Hưng Phúc - Thành phố Vinh
 • Email: bantruyenthongctdna@gmail.com

4. Trực bảo vệ 24/24
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 • Test (05/01/2016)
 •  
   
   
  Thư viện ảnh
  Skip portletPortlet Menu