http://thongke.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Xem tiếp... 
TIN CHUYÊN NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Infographic Niên giám Thống kê tỉnh Nghệ An năm 2020
TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021 TỈNH NGHỆ AN
TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TỈNH NGHỆ AN
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021 TỈNH NGHỆ AN
 
Số liệu thống kê
Skip portletPortlet Menu
Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp
Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần hai)
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ THÁNG 7 NĂM 2020 TỈNH NGHỆ AN
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp tỉnh Nghệ An
Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đó là khoản chênh lệch giữa thu nhập có được và chi phí bỏ ra trong một thời gian nhất định.
Đoàn kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An làm việc tại huyện Quỳ Hợp
 
Các cuộc điều tra
Skip portletPortlet Menu

Xem tiếp...

 
 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu