Ngày 1 tháng 3 năm 2021
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch, chương trình CCHC của tỉnh
Công bố TTHC
Trung tâm hành chính công tỉnh
Một cửa cấp huyện
Danh sách công chức chuyên trách CCHC
Kết quả xử lý Phản ánh, Kiến nghị
 
VĂN BẢN CCHC
Skip portletPortlet Menu
Văn bản Trung ương
Văn bản UBND tỉnh
 
KẾT QUẢ CCHC
Skip portletPortlet Menu
Báo cáo CCHC định kỳ
Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT (ICT - Index)
Xếp hạng chỉ số CCHC (PAR - Index)
Bộ TTHC Sở, Ban ngành
Bộ TTHC Huyện, Thành phố
Bộ TTHC Xã, phường
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại các huyện miền núi Nghệ An
Nhằm tăng cường chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại các địa phương miền núi, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất tại các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông và Thanh Chương.

Xem tiếp...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HS
 
Skip portletPortlet Menu
VB ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐV
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An