Ngày 25 tháng 7 năm 2021
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch, chương trình CCHC của tỉnh
Công bố TTHC
Trung tâm hành chính công tỉnh
Một cửa cấp huyện
Danh sách công chức chuyên trách CCHC
Kết quả xử lý Phản ánh, Kiến nghị
 
VĂN BẢN CCHC
Skip portletPortlet Menu
Văn bản Trung ương
Văn bản UBND tỉnh
 
KẾT QUẢ CCHC
Skip portletPortlet Menu
Báo cáo CCHC định kỳ
Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT (ICT - Index)
Xếp hạng chỉ số CCHC (PAR - Index)
Bộ TTHC Sở, Ban ngành
Bộ TTHC Huyện, Thành phố
Bộ TTHC Xã, phường
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Nghệ An đẩy mạnh tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Qua thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở tỉnh Nghệ An từng bước được sắp xếp tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được bổ sung, hoàn thiện; về cơ bản đã khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HS
 
Skip portletPortlet Menu
VB ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐV
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An