Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
(16/10/2020 02:26 PM)
Sáng nay (16/10), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Phan Duy Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành tại các điểm cầu.
(14/10/2020 11:03 AM)
Sáng nay (14/10), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.
(08/10/2020 08:29 PM)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
(08/10/2020 11:00 AM)
Sáng nay (8/10), dưới sự chủ trì của Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình hội nghị tập huấn trực tuyến về Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.
(02/10/2020 07:39 AM)
Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Kế hoạch 553/KH-UBND, ngày 30/9 về việc tổng kết thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.
(28/09/2020 04:03 PM)
Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-STP ngày 13/3/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Ngày Pháp luật hàng tháng năm 2020, ngày 28/9/2020, Ban thực hiện Ngày Pháp luật phối hợp với Chi Hội Luật gia của Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 9/2020.
(25/09/2020 08:01 PM)
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
(24/09/2020 08:21 AM)
Chiều 23/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại địa bàn có chung đường biên giới với Lào. Đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
(16/09/2020 08:35 AM)

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6043/UBND-NC ngày 8/9 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 có hiệu lực thi hành.

(14/09/2020 08:16 PM)
Ngày 14/9, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thanh Chương tổ chức buổi tuyên truyền lưu động pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phiên toà giả định tuyên truyền về tác hại do ma tuý gây ra, hình phạt của pháp luật đối người thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
Chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1336/QĐ-UBND 28/04/2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tải về
1377/QĐ-HĐPH 04/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tải về
1916/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Tải về
1309/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tải về
381/KH-UBND 10/07/2020 Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
380/KH-UBND 10/07/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 16 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tich Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
249/KH-HĐPH 24/04/2019 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019 Tải về
142/KH-HĐPH 10/03/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018 Tải về
129/KH-HĐPH 06/03/2020 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An năm 2020 Tải về
53/KH-UBND 31/01/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
4446/UBND-TH 10/07/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Tải về
2679/BTP-PBGDPL 23/07/2020 Công văn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL Tải về
2932/BTP-PBGDPL 05/08/2020 Công văn về việc khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Tải về
 
Hướng dẫn nghiệp vụ
Skip portletPortlet Menu
Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật