Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chương trình đăng ký kinh doanh qua mạng gồm những phần chính sau:

    1. Thông tin về ĐKKD:Có nội dung giới thiệu về hồ sơ đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thay đồi nội dung đăng ký kinh doanh; Hướng dẫn ĐKKD: đăng ký kinh doanh qua mạng.

    2. Đăng ký kinh doanh: Để nhập thông tin và đăng ký kinh doanh qua mạng.

    3. Theo dõi hồ sơ ĐKKD: Để biết, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh đã gửi.

    4. Hỏi đáp về đăng ký kinh doanh: Để gửi thắc mắc về đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh và Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Góp ý cho chương trình

    5. Văn bản về ĐKKD: Có các văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh: Luật doanh nghiệp năm 2005, Nghị định, Thông tư, Quyết định.

  Sở Kế hoạch và Ðầu tư mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của Tổ chức/ cá nhân nhằm hoàn thiện chương trình đăng ký kinh doanh qua mạng, phục vụ tốt hơn cho Doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về mục Góp ý của chương trình.