image banner
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Đình Long

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Ngọc Hoa

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

    CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH 

Anh-tin-bai

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, 
Giám đốc Công an tỉnh
Anh-tin-bai

Thượng tá Phan Đại Nghĩa

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Anh-tin-bai
Đ/c Đặng Thanh Tùng

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT
Anh-tin-bai

Đ/c Thái Văn Thành

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Anh-tin-bai
Đ/c Đoàn Hồng Vũ

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Phú Hiền

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Anh-tin-bai
Đ/c Nguyễn Trường Giang

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc Sở TT&TT

Anh-tin-bai

 Đ/c Chu Thế Huyền 

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

 
 
Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Xuân Đức

 TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Sơn

TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Quốc Việt

  TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch

Anh-tin-bai

Đ/c Dương Đình Chỉnh

TUV, Giám đốc Sở Y tế

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Văn Hóa

  Giám đốc Sở Công Thương

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Khánh Thục

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc Sở Tài chính

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Quốc Thành

  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp