image banner
Tình hình kinh tế -xã hội tháng 8 năm 2021 tỉnh Nghệ An

Sn xut nông nghip tháng 8 năm 2021 tnh Ngh An ch yếu tp trung vào vic chăm sóc, thu hoch mt s cây trng v Hè Thu và sn xut v Mùa...

Xem chi tiết tại đây