image banner
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021 tỉnh Nghệ An

Tháng 7 năm 2021, nông nghiệp tỉnh Nghệ An chủ yếu tập trung vào việc chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và chuẩn bị cho sản xuất vụ Mùa.

 

Xem thêm chi tiết tại đây