image banner
Tình hình kinh tế - xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Nghệ An

6 tháng đầu năm 2021, với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong đời sống nhân dân đồng thời tiếp thêm động lực để các cấp, các ngành phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, cùng với đó dịch Covid-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực và đời sống nhân dân.


Xem thêm chi tiết  tại đây