image banner
Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 23/6, tại thị xã Cửa Lò, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thuỷ và Trần Thanh Lâm.

Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

06 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, nhất là tình hình dịch COVID-19 và một số dịch bệnh mới diễn biến phức tạp ở một số nơi trên thế giới; xung đột chính trị, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, đói nghèo, lạm phát, thất nghiệp; diễn biến căng thẳng ở Biển Đông; nhất là xung đột giữa Nga - Ukraine… Trong nước, tình hình dịch bệnh COVID-19 tuy đã được kiểm soát và nới lỏng, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật như: Chỉ đạo quyết liệt toàn Ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo. Tập trung triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, trọng tâm là sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, cung cấp cơ sở khoa học xây dựng 14 đề án của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo thiết thực, chất lượng.

Bên cạnh đó, tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ. Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nướctạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào giữ vững độc lập, chủ quyền; duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Anh-tin-bai

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chào mừng tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của Đảng 6 tháng đầu năm 2022 còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ở các địa phương chưa đồng đều, một số nơi chất lượng chưa cao. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tuy đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo song nội dung, quy trình, phương thức triển khai thực hiện chưa cụ thể, còn lúng túng nên hiệu quả chưa rõ nét. Việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi hiệu quả chưa cao; tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có lúc, có nơi, trên một số lĩnh vực chưa rõ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển biến chậm. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn bất cập; việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của một số báo, tạp chí chưa nghiêm…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kinh nghiệm, cách làm hay của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác tuyên giáo trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai các quan điểm chỉ đạo tại Hội nghị văn hoá toàn quốc; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; các kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền. Đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

 
Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm. Nổi bật như tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nghiêm túc, thực chất, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng; tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tuyên giáo tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022 đó là: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3 trọng tâm học tập, nêu gương và làm theo; khai thác hiệu quả các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thực hiện Chỉ thị 05. Hệ thống tuyên giáo phải chủ động hơn trong nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, có phương án cụ thể để tuyên truyền, vận động quần chúng, không để xảy ra tình huống bất ngờ, điểm nóng tại địa phương, kiên quyết xử lý các sai phạm.

Cung với đó, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, gắn phương pháp truyền thống với hiện đại. Tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan về việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, liên thông, tránh manh mún phù hợp yêu cầu trong bối cảnh hiện nay.

Quang Minh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image