image banner
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Sáng nay (18/5), dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) dự kiến sẽ đưa ra cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sắp tới. Dự thảo gồm 08 chương và 116 điều, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước. 

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị cần quy định rõ căn cứ để thành lập đoàn thanh tra trong trường hợp thanh tra đột xuất để tránh sự tùy tiện trong thực hiện.

Góp ý vào dự thảo Luật, các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 là cần thiết nhằm thể chế quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2021 về công tác thanh tra. Tuy nhiên, để Luật Thanh tra (sửa đổi) thực sự đi vào thực tiễn, các ý kiến cũng đề nghị cần nghiên cứu, có giải pháp đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động phù hợp với tinh gọn bộ máy. Trong đó, tại cơ quan Bộ chỉ nên tổ chức một cơ quan thanh tra chuyên ngành để phân định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động. Đồng thời một số thuật ngữ, từ ngữ cần giải thích rõ để dễ hiểu và tạo sự thống nhất trong thực hiện. Cần quy định rõ căn cứ để thành lập đoàn thanh tra trong trường hợp thanh tra đột xuất để tránh sự tùy tiện trong thực hiện.

Anh-tin-bai

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh góp ý về trình tự thủ tục, các bước thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành

Anh-tin-bai

Đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực II góp ý vào quy định liên quan đến việc sử dụng Kết luận thanh tra và Báo cáo kiểm toán

Một số ý kiến cho rằng, tại điểm b, khoản 2, Điều 7 quy định “Kết luận thanh tra” là đối tượng bị khiếu nại thì mâu thuẫn mới khoản 1, Điều 2 Luật Khiếu nại Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội do đó đề nghị làm rõ “Kết luận thanh tra” có phải là Quyết định hành chính? Dự thảo Luật Thanh tra cũng cần phải xây dựng quy định rõ chế tài xử lý sau thanh tra các sai phạm về kinh tế đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có sai phạm nhưng thực hiện không nghiêm túc.

Một số đại biểu đề nghị, trong dự thảo Luật cần phân định thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành để tránh sự trùng lắp, chồng chéo; quy định rõ về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Đồng thời đề nghị, dự thảo Luật Thanh tra nên dành một chương quy định kiểm tra sau thanh tra; cần chi tiết thêm nội dung phân định rõ giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra...

Anh-tin-bai

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận, cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để có ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Phan Quỳnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image