image banner
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Chiều 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Trong phiên họp chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết xác định việc quản lý dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu và sự tham gia của toàn dân. Công tác kiểm tra, rà soát dự án đầu tư phải được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí nguồn lực; nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân; phát huy tối đa vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án và việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư; khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong thời gian qua.

Theo đó, tỉnh sẽ lựa chọn được dự án đầu tư có quy mô lớn, đảm bảo môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; lựa chọn được các nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai dự án nhanh, hiệu quả; khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai làm lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng, đất đai của nhà đầu tư; phát huy hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thu hút đầu tư và công tác quản lý, giám sát dự án đầu tư. Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư từ bước chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo tiến độ đã đăng ký; định kỳ đánh giá đầu tư theo quy định; giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư…

Tại phiên họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết vào thời điểm hiện nay. Các đại biểu cũng đề nghị cần rà soát các dự án được gia hạn và được gia hạn bao nhiêu lần, lý do của việc gia hạn. Trong dự thảo Nghị quyết, cần có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ nút thắt trong thu hút đầu tư; xây dựng bộ tiêu chí các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư…

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, khi Nghị quyết được ban hành sẽ tạo ra quyết tâm chính trị cao để xử lý các dự án chậm tiến độ; đồng thời, đây sẽ là cơ sở để xem xét, quyết định dự án đầu tư

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phân tích thêm nguyên nhân đối với các dự án sử dụng đất không hiệu quả, dự án chậm tiến độ; làm rõ những hạn chế trong việc quản lý, sử dụng đất các dự án…

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xây dựng Bộ tiêu chí thu hút các dự án đầu tư để làm cơ sở thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh đang quan tâm. Rà soát lại các nội dung trong Nghị quyết để đảm bảo chặt chẽ. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe kết quả thực hiện Nghị quyết. Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến về tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản, dự thảo Chỉ thị đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về khoáng sản đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong hoạt động khoáng sản, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, thất thoát, theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường trong hoạt động khoáng sản tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; bảo đảm nguyên vật liệu phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư và nhu cầu của nhân dân; hạn chế tối đa việc cấp phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản khác ngoài khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác…

Anh-tin-bai

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, công tác quản lý khoáng sản là một nội dung nhạy cảm, phát sinh nhiều vấn đề trong quản lý điều hành của tỉnh và được dư luận rất quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bổ sung vào dự thảo chế tài xử lý trong thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm; bổ sung, nhận định, đánh giá, xử lý thể hiện quan điểm mạnh hơn đối với người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý khoáng sản không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện sau khi Chỉ thị được ban hành.

PT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image