image banner
Tăng cường tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, thể lệ về giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, tại Công văn số 333/ATGT ngày 25/11, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tổ chức Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và toàn bộ đội ngũ lái xe trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng để xác minh, chứng nhận hồ sơ tham gia Giải “Vô lăng vàng” của đơn vị kinh doanh vận tải tại địa phương. Phối hợp các đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đại diện đơn vị và đại biểu đạt giải tham dự Lễ trao giải.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và toàn bộ đội ngũ lái xe trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng để kiểm tra, xác minh khi có đề nghị.

Sở TT&TT, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ Anng cường tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, thể lệ về giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022; phản ánh, giới thiệu và tôn vinh các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, các lái xe chuyên nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng Văn hóa giao thông.

Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền và thông báo về giải “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến tất cả các thành viên. Giới thiệu, phản ánh, đề cử các lái xe, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tiêu biểu, phù hợp với các tiêu chí bình xét theo Thể lệ Giải. Đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tích cực hưởng ứng, tự ứng cử giải thưởng và giới thiệu, vận động lái xe của đơn vị đăng ký và gửi hồ sơ tham gia giải thưởng về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Theo Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022, đối tượng tham gia bao gồm lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô.

Các giải thưởng gồm: Giải thưởng Vô lăng vàng và giải Văn hóa giao thông dành cho cá nhân; Giải thưởng Vô lăng vàng và giải Văn hóa giao thông dành cho tập thể đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô.

Thời gian nhận hồ sơ xét giải thưởng cho các cá nhân và tập thể gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 10/12/2022. Các hồ sơ gửi đến sau mốc thời gian trên sẽ không được xét duyệt.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image