image banner
Sở GTVT ra quyết định thu hồi phù hiệu của 334 phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm

Theo Quyết định số 325/QĐ-SGTVT ngày 10/5, Sở GTVT tiến hành thu hồi phù hiệu của 334 phương tiện kinh doanh vận tải. Phù hiệu của 334 phương tiện này không còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký Quyết định.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về Phòng Quản lý Vận tải, Sở GTVT trong vòng 07 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực và không sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị thu hồi phù hiệu.

Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách không xác nhận vào Lệnh vận chuyển đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định bị thu hồi phù hiệu.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải bị xử lý; thực hiện kiểm tra, xác minh vi phạm đối với các phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải theo danh sách; cưỡng chế thu hồi phù hiệu, xử lý nghiêm đối với các phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải cố tình không chấp hành giao nộp lại phù hiệu theo quy định.

Phòng Quản lý Vận tải từ chối thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các đơn vị vận tải bị thu hồi phù hiệu cho đến khi chấp hành đầy đủ, nghiêm túc việc xử lý vi phạm và có cam kết chấn chỉnh các vi phạm.

Theo Sở GTVT, lý do thu hồi phù hiệu của các phương này là vì trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong tháng 01/2022 cho thấy phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05km/h trở xuống) theo quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phu quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

PQ(tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image