image banner
Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 10/8, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự hội nghị có Giáo sư Hoàng Chí Bảo – Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Hội nghị trực tuyến đến 183 tổ chức cơ sở Đảng với gần 7.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối tham gia.

Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đào Quang Thiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Văn phòng UBND tỉnh.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mang đến cho các đại biểu dự hội nghị cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả, trọn đời vì nước, vì dân. Thông qua những câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền tải nhiều tư tưởng, đạo đức, phong cách vĩ đại, độc đáo của Người. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng quán triệt những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời hệ thống lại các quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Đến nay các quan điểm đó vẫn còn nguyên tính thời sự.

Cũng tại hội nghị, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm này bao gồm 29 bài viết có ý nghĩa sâu sắc cả về tư tưởng, lý luận và thực tiễn nhằm khẳng định rõ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng với những thành tựu trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khẳng định bằng trí tuệ, tâm sức và sự đúc kết trong suốt quá trình dài nghiên cứu, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt, cung cấp nhiều thông tin từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cũng như nắm vững những nội dung cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong các bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn liền với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tư cách, trách nhiệm của Đảng viên, đặc biệt là Đảng viên lãnh đạo, cán bộ trong các cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Kim Oanh