image banner
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiến, trú tại xóm 10, xã Nghi Phú, TP Vinh là khiếu nại sai

Ngày 20/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiến, trú tại xóm 10, xã Nghi Phú, TP Vinh (lần 2).

Bà Nguyễn Thị Tiến khiếu nại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND TP Vinh về việc thu hồi đất (đợt 3) và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND TP Vinh về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án Quy hoạch Khu dân cư Golden City 5 tại xã Nghi Phú, TP Vinh (đợt 3) đối với gia đình bà. Bà Nguyễn Thị Tiến yêu cầu bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế gia đình đang sử dụng thuộc thửa đất số 341, tờ bản đồ số 19, diện tích 1579,2m2 theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất số 35/2015/BĐĐ/VPĐK.

Sau khi nhận được khiếu nại của công dân, Tổ công tác liên ngành (do Sở TN&MT chủ trì) được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người khiếu nại. Theo kết quả xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của UBND xã Nghi Phú (đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ) thì hộ bà Nguyễn Thị Tiến chỉ sử dụng, đủ điều kiện bồi thường diện tích 458,8m2, số diện tích 883,8m2 còn lại là đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của HTX Hồng Hoa Thái, đất thuộc chỉ giới xây dựng đường đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đường Xô Viết – Nghệ Tĩnh, đất giao thông nội đồng và thuộc đất giao khoán của các hộ gia đình khác đã được UBND TP Vinh quyết định bồi thường.

Theo hồ sơ giao khoán đất đai lưu tại HTX Hồng Hoa Thái thì diện tích đất hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tiến được giao khoán từ năm 1993 là 12 thước (tương đương diện tích 399m2) và tương đương với diện tích nộp thuế, quỹ, phí hàng năm. Ngày 2/11/2020, ông Nguyễn Khắc Liêm (chồng bà Tiến) đã có Bản tự kê khai đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh đã phối hợp với UBND xã Nghi Phú, HTX Hồng Hoa Thái lập Biên bản kiểm kê hiện trạng sử dụng đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (diện tích tự kê khai và lập biên bản kiểm tra hiện trạng được ông Nguyễn Khắc Liêm xác nhận là 458,8m2); UBND xã Nghi phú xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với thửa đất số 590, tờ bản đồ số 19, diện tích 458,8m2 do hộ ông Nguyễn Khắc Liêm và bà Nguyễn Thị Tiến đang sử dụng theo đúng Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 167/2017/BĐĐC/VPĐK ngày 30/3/2017 đã được Sở TN&MT phê duyệt.     

Liên quan đến việc ông Nguyễn Khắc Liêm và bà Nguyễn Thị Tiến yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký và chữ viết của ông Nguyễn Khắc Liêm có trong 03 biên bản tự kê khai và kiểm tra hiện trạng mà ông Nguyễn Khắc Liêm cho rằng không phải do ông ký và viết ra. Sở TN&MT đã có Văn bản số 6033/STNMT-TTr ngày 18/10/2021 về việc trưng cầu giám định chữ kỹ và chữ viết; Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An có Văn bản số 26/CV-KTHS ngày 28/10/2021về việc kết luận kết quả giám định, kết quả: Biên bản tự kê khai và Biên bản kiểm tra hiện trạng lập ngày 2/11/2020, Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 14/4/2017 dưới mục Chủ hộ là do ông Nguyễn Khắc Liêm ký và viết ra. Do đó, không có sự việc giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Khắc Liêm.

Khi nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiến, ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND TP Vinh ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiến (lần đầu) với nội dung: Việc bà Nguyễn Thị Tiến khiếu nại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND TP Vinh về việc thu hồi đất (đợt 3) là khiếu nại sai. Vì vậy, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 về việc thu hồi đất (đợt 3) và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án Quy hoạch Khu dân cư Golden City 5 tại xã Nghi Phú, TP Vinh (đợt 3); trong đó, có hộ dân ông Nguyễn Khắc Liêm – bà Nguyễn Thị Tiến, bị thu hồi đất tại thửa 590, tờ bản đồ số 19, diện tích 458,8m2 là đã đảm bảo quyền lợi của các công dân, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh. Việc gia đình bà Tiến yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích thu hồi và nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình bà Tiến là không có cơ sở để thực hiện.

Tổ công tác đề nghị giữ nguyên Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND TP Vinh về việc thu hồi đất (đợt 3) và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND TP Vinh về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án Quy hoạch Khu dân cư Golden City 5 tại xã Nghi Phú, TP Vinh (đợt 3).

Ngày 11/1/2022, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với gia đình bà Nguyễn Thị Tiến với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan, UBND TP Vinh, UBND xã Nghi Phú, Tổ công tác liên ngành. Qua đối thoại, UBND TP Vinh và các sở, ngành, địa phương tham gia đối thoại đã đồng ý với kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị của Sở TN&MT. Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến không đồng ý với kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị của Sở TN&MT.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại Quyết định số 189/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận và giữ nguyên Quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch TP Vinh về việc giải quyết lần đầu đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiến.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu không đồng ý thì bà Nguyễn Thị Tiến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Kim Oanh (Tổng kết)