image banner
Giải quyết, trả lời nội dung của công dân theo quy định pháp luật

Ngày 18/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1 diễn ra vào ngày 14/1/2022.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Dương Văn Sơn, trú tại số nhà 90, đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, thành phố Vinh đề nghị giải quyết quyền lợi về tài sản kinh tế bị thiệt hại khi Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An chấm dứt Hợp đồng nuôi trồng thủy sản với gia đình ông và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành xây tường rào bao quanh đường lên lòng hồ, làm cho gia đình ông không được vào thu hoạch thủy sản đang nuôi trồng trong lòng hồ Khe Thị 2…

Sau khi nghe công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương, căn cứ quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 28/12/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1267/UBND-TD giao Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời nội dung của công dân theo quy định pháp luật. Do đó, giao Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1267/UBND-TD ngày 28/12/2021; rà soát, thống nhất đánh giá thiệt hại và có phương án xử lý (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 30/01/2022. Sau khi có kết quả giải quyết nêu trên, nếu ông Dương Văn Sơn không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ việc tại Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật.

Đối với kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, trú tại khối 13, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn nộp tiền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư số 11, diện tích 93m2 thuộc Khu quy hoạch chia lô đất ở tại khối 3, phường Trường Thi cho gia đình bà vì bà thuộc đối tượng người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh kiểm tra, rà soát các quy định pháp luật liên quan để xác định bà Nguyễn Thị Mai có thuộc đối tượng người có công với cách mạng hay không, làm căn cứ giải quyết nội dung kiến nghị của bà Mai (bà trình bày đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất). Đồng thời, giao UBND thành phố Vinh nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ khác (nếu có) phù hợp với quy định hiện hành để giải quyết kiến nghị của công dân; trả lời bằng văn bản cho công dân biết việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Vinh trong việc xác định rõ đối tượng người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Mai để làm cơ sở giải quyết kiến nghị.

PQ (tổng hợp)