image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu theo thông báo số12/TB-UBND ngày 10/1/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về