image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu theo Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/1/2022 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về