image banner
Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Tại Công văn số 9003/UBND-CN ngày 14/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ngành: TN&MT, KH&ĐT, GTVT, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các địa phương nghiên cứu các nội dung liên quan tại Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg ngày 9/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, giao thông vận tải đường thủy nội địa để triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

Theo Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa gồm: Đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển.

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, đầu tư các loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư công năm 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

Bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng huy động các nguồn lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu năm sau cao hơn năm trước, với mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Anh-tin-bai

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyến vận tải chính. Ảnh minh họa

Ưu tiên bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa. Sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa sau đầu tư gồm: Cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ GTVT, Bộ TN&MT bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, cảng thủy nội địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Chủ trì, bố trí ngân sách địa phương để phát triển giao thông đường thủy nội địa thuộc địa phương quản lý. Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy nội địa khai thác hàng công–ten–nơ ở phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image