image banner
Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho thương nhân trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo

UBND tỉnh đã ban hành Công văn 6876/UBND-KT ngày 9/9 gửi các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tình hình xuất khẩu gạo.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn 5196/VPCP-KTTH ngày 13/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo những tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh giao các Sở Công Thương, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn 4965/UBND-KT ngày 4/7/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng cho các địa phương về cơ cấu, chủng loại, diện tích sản xuất phù hợp để góp phần ổn định giá cả thành phẩm gạo và duy trì nguồn cung trên địa bàn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo cạnh tranh về giá cả, chất lượng.

Sở Công thương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thương nhân về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Hiệp định song phương, trong đó cần lưu ý về quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật truy xuất nguồn gốc… để tận dụng tối đa hạn ngạch thuế quan dành cho gạo Việt Nam. Thường xuyên cảnh báo, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho thương nhân trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo sang các thị trường, nhất là trong cảnh xu hướng gia tăng các rào cản kỹ thuật, vệ tinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, thông tin các thương nhân biết để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công thương tổ chức, nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác về thương mại gạo với các thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia, Malaysia, khu vực Châu Phi; khai thác thị trường với chủng loại gạo thơm gạo chất lượng mà Việt Nam đã thâm nhập được trong các năm vừa qua như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Khu vực Bắc Mỹ…

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình biến động nguồn cung, giá cả sản phẩm gạo xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn và kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để thông tin đến các Bộ, ngành khi có biến động bất thường.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện quy hoạch sản xuất gạo, chỉ đạo cung ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất gạo cần chú trọng đến các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm… đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng hàng hóa.

T.H (tổng hợp)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image