image banner
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ hơn 32,939 tỷ đồng cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 18/01, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 154/QĐ-UBND tiếp tục hỗ trợ kinh phí đợt thứ 32 cho 21.397 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 32,939 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho 247 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 840,525 triệu đồng; đồng thời tỉnh hỗ trợ cho 1.095 người lao động ngừng việc với số tiền 1,752 tỷ đồng; hỗ trợ cho 1.571 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, với số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ cho 01 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 3,710 triệu đồng; hỗ trợ 201 hộ kinh doanh với số tiền là 603 triệu đồng; hỗ trợ đối với 18.282 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 27,423 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền hơn 4,940 tỷ đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng; tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền hơn 27,998 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.

T.H (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image