image banner
Nghệ An thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 17/11 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An gồm 8 thành viên. Trong đó, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí lãnh đạo các sở ban, ngành là thành viên.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đại diện các Sở, ngành có nhiệm vụ thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về lĩnh vực được phân công. Kết quả thẩm định gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tài liệu phục vụ việc thẩm định kết quả tự đánh giá do các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị gửi về các Sở, ngành theo lĩnh vực được phân công.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định phân công công chức của Sở, ngành mình trực tiếp tham mưu thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính năm 2022 theo lĩnh vực phân công.

T.H (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image