image banner
Bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 441/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 diễn ra vào ngày 24/6.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được trong 6 tháng đầu năm, lưu ý một số khó khăn, hạn chế Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu 6 tháng cuối năm các ngành, địa phương cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.

Cùng với đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ như triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch COVID-19 với quan điểm không chủ quan, lơ là, nhất là triển khai tiêm chủng vắc xin theo kế hoạch đề ra. Ngành Y tế chủ động đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh theo đúng quy định.

Tập trung thực hiện các Đề án, Chương trình, Nghị quyết đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua theo đúng tiến độ đề ra.                

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi họp, thảo luận tại hội trường; chủ động tham gia báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri, xã hội quan tâm; chủ động chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đôn đốc các sở, ngành chuẩn bị các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng và tiến độ trình các kỳ họp HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn quy định.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hoàn thành hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia trong tháng 7/2022. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 348-KH/TU ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính và tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan hoàn thiện Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tài liệu liên quan phục vụ chương trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Nghệ An. Triển khai thực hiện các thủ tục để tháo gỡ vướng mắc hai nút thắt về cơ sở hạ tầng Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Vinh.

Đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các ngành đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình trọng điểm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, dự án đường ven biển, dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An,...

Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát khả năng giải ngân của các dự án để có phương án thực hiện điều chuyển một phần hoặc toàn bộ kế hoạch nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch giao.

Đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả; phải lồng ghép nguồn vốn, tránh việc phân tán nguồn lực, đầu tư dàn trải.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm đến chức năng quản lý nhà nước, kiểm soát cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp đảm bảo theo tinh thần phục vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo công khai, minh bạch các dịch vụ công, các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Quan tâm chấn chỉnh ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nghiêm túc xử lý sai phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI).

Về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội: Công an tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh, huyện theo kế hoạch đề ra.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image