image banner
57 lao động tham gia làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 30/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách tiền thuê nhà cho người lao động (đợt 1).

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 57 lao động tham gia làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 66.500.000 đồng. Mỗi người lao động được hưởng kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Số tháng được hưởng là 3 tháng.

Trong số 57 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà lần này, có 19 lao động làm việc tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An ở huyện Hưng Nguyên; 37 lao động làm việc tại Công ty TNHH Matrix Vinh ở TP Vinh; 01 lao động làm việc tại Công ty TNHH Chấu Tiến ở huyện Nghi Lộc.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định. Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

PT (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image