image banner
Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16 - 18/10/2020 với các nội dung quan trọng. 

 

Nội dung thông cáo báo chí xem tại đây