image banner
Thông cáo báo chí Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020

Từ ngày 28 đến ngày 29/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị DIAMOND PALACE, khách sạn Giao tế Nghệ An, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Đại hội trù bị sẽ diễn ra 1/2 ngày (chiều ngày 28/7/2020), Đại hội chính thức sẽ diễn ra 1/2 ngày (sáng ngày 29/7/2020), Đêm giao lưu các điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng (vào đêm 28/7/2020).

Thông cáo báo chí xem chi tiết tại đây