image banner
Thực hiện tốt tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 321/KH-UBND ngày 21/5 về việc thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2022.

Theo Kế hoạch, Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm, gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống ma túy; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy; huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện tổ chức tấn công truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy...

Trong đó, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng đưa tin, viết bài phóng sự… tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. UBND các huyện, thành, thị căn cứ thực tiễn tình hình để tổ chức mít tinh, điều hành lễ ra quân thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy một cách phù hợp, tạo khí thế phòng, chống ma túy sôi nổi trên địa bàn; UBND 6 huyện biên giới ưu tiên các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 27 xã biên giới.

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh tuyết liệt, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia ngay từ bên kia biên giới; tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tình trạng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke… để tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ với lực lượng chức năng các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở cơ sở; làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022.

Để thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là các địa bàn trọng điểm và khu vực biên giới, cửa khẩu; ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh “làm sạch” ma túy tại 27 xã biên giới; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch này.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị chuyên trách phòng, chống ma túy đấu tranh triệt xóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp, các đường dây, ổ nhóm đối tượng phạm tội về ma túy theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống ma túy, nhất là tại các địa bàn xã biên giới; chủ động tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về kiểm soát và đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới với các lực lượng chức năng Lào phía đối biên.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy; chủ động tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, nhân viên đơn vị tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, không để bản thân và gia đình liên quan đến tội phạm tệ nạn ma túy.

UBND các huyện, thành, thị trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại địa phương mình; bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại Kế hoạch này để phân công trách nhiệm cụ thể các phòng, ban, đơn vị chức năng; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

T.H (tổng hợp)