image banner
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ

Chiều nay (12/5), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ. Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, văn bản hướng dẫn về phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước, xâm hại trẻ em. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em, xâm hại trẻ em được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú hơn. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được tiến hành đồng bộ trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác hỗ trợ gia đình trẻ em bị tử vong do đuối nước kịp thời; việc phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc trẻ em bị tổn hại đã được quan tâm hơn.

Tuy nhiên tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước, bị xâm hại tình dục và các vụ bạo lực học đường vẫn xảy ra ở các địa phương trên địa bàn tỉnh mặc dù có giảm nhưng không nhiều. Từ năm 2019 đến 30/4/2021, toàn tỉnh có 119 vụ trẻ em bị đuối nước, 130 trẻ em tử vong do đuối nước. Hai năm gần đây, số lượng vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng tỷ lệ giảm không nhiều. Từ năm 2019 đến 30/4/2020, toàn tỉnh có 81 vụ/93 bị can/85 trẻ bị hại. Năm 2019, giảm 4,4% so với năm 2018, năm 2020 giảm 18% so với năm 2019, 4 tháng đầu năm 2021 xảy ra 6 vụ/6 bị can/6 trẻ em bị xâm hại.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo tham luận về thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học an toàn, thân thiện”

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành: TP Vinh, Anh Sơn, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Kỳ Sơn... đã báo cáo những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế về công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và xâm hại trẻ em. Lãnh đạo UBND các huyện cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và mỗi người dân; trang bị kiến thức, kỹ năng cho các bậc cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; chỉ đạo rà soát, đánh giá các địa điểm có nguy cơ tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em trên địa bàn; lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm, rào chắn...

Lãnh đạo UBND các địa phương đề nghị ngành GD&ĐT phối hợp với Tỉnh đoàn và các đoàn thể trong thời gian tới cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp, hiệu quả cho các em học sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Các cơ quan liên quan có điều tra, xử lý, báo cáo kịp thời các vụ việc ngược đãi, bạo lực, xâm hại trẻ em và các vụ việc vi phạm pháp luật khác có liên quan đến trẻ em;...

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của các địa phương đối với công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các địa phương, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và phải xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, của cộng đồng dân cư, mỗi gia đình và cá nhân”.

Về phòng chống đuối nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao xây dựng đề án chuyên ngành về phòng chống đuối nước cho trẻ em; trên cơ sở đề án, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đề án một cách hiệu quả. Ngành GD&ĐT nghiên cứu đưa nội dung dạy bơi vào chương trình giáo dục tại các trường học; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thống kê chính xác số lượng học sinh biết bơi tại các trường học. Cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến tai nạn đuối nước; song song với các chính sách tỉnh sẽ ban hành, các địa phương cần kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại địa phương; rà soát, có các giải pháp cụ thể để cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em.

Về phòng chống xâm hại trẻ em, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều đến đối tượng đặc thù; có các hình thức truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư. Ngành GD&ĐT tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho trẻ em; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tư vấn, tham vấn, tổ tư vấn tâm lý và tổ công tác xã hội trong các trường học. Trong giai đoạn hè, Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch hoạt động hè cho thanh thiếu niên, học sinh thiết thực, bổ ích, phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kim Oanh