image banner
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3668/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 138
Tải về 0
3669/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Lượt xem: 247
Tải về 1
3042/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 105
Tải về 0
5459/UBND-BTD 02/08/2021 Công văn về việc yêu cầu tổ chức thu hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật
Lượt xem: 233
Tải về 1
123/KH-HĐPH 11/03/2021 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An năm 2021
Lượt xem: 29
Tải về 1
21/BC-UBND 25/01/2021 Báo cáo kết quả xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn
Lượt xem: 30
Tải về 1
24/KH-UBND 16/01/2021 Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021
Lượt xem: 32
Tải về 0
2932/BTP-PBGDPL 05/08/2020 Công văn về việc khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 30
Tải về 1
2679/BTP-PBGDPL 23/07/2020 Công văn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
Lượt xem: 28
Tải về 0
381/KH-UBND 10/07/2020 Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 30
Tải về 0
12