image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Tất cả: 4085
image advertisement
image advertisement
Tổng số: 276
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
5954/UBND-KSTT 05/08/2022 Công văn về việc tuyên truyền, tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công " năm 2022
Lượt xem: 92
Tải về 0
2301/QĐ-UBND 05/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân và Xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Lượt xem: 59
Tải về 1
2302/QĐ-UBND 05/08/2022 Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 34
Tải về 0
2221/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam
Lượt xem: 81
Tải về 0
5561/UBND-KSTT 25/07/2022 Văn bản về việc thực hiện Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 59
Tải về 1
534/BC-UBND 25/07/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Nghệ An quý II năm 2022
Lượt xem: 84
Tải về 0
5574/UBND-KSTT 25/07/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI năm 2022
Lượt xem: 89
Tải về 0
2155/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 88
Tải về 1
5539/UBND-KSTT 22/07/2022 Công văn về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu từ quốc gia về dân cư
Lượt xem: 55
Tải về 0
2094/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi trực tuyến ”Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022
Lượt xem: 133
Tải về 6
12345678910...