image banner
Tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, nội dung cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022

Để triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 đạt kết quả tốt, tại Công văn số 771-CV/BTGTU ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, nội dung cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai rộng rãi đến các đối tượng, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên. Đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời, định kỳ hàng tuần cập nhật, báo cáo số liệu người dự thi về Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đối tượng dự thi cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 là tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp. Cuộc thi diễn ra trong 12 tuần, từ ngày 13/6/2022 đến 5/9/2022.

Cách thức tham gia: Truy cập vào phầm mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 tại địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn hoặc Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội Vcnet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan báo chí phối hợp để vào phầm mềm cuộc thi.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức là một hoạt động quan trọng, góp phần vào thành công của chuỗi sự kiện “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022).

Kim Oanh (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image