image banner
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 92 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuyên truyền sâu rộng kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2021, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm. Biểu dương, động viên các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục trên các mặt của công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên.

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về, gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép, tệ nạn đánh bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, những giá trị vật chất và tinh thần của đất nước, quê hương, con người xứ Nghệ nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại ở các cấp, các ngành.

Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Xóa đói giảm nghèo"; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình hay trong lao động, sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thăm hỏi, chúc tết các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng; gia đình chính sách; văn nghệ sỹ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các cơ sở khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động với các hình thức phù hợp, như: Tọa đàm; nói chuyện truyền thống, trao tặng huy hiệu Đảng; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tôn vinh người có công với Đảng, với cách mạng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động (treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...), các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, chiếu phim, các trò chơi dân gian phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Sỹ Thành

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image