image banner
Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 30/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, phối hợp trong công tác dân vận, đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Ban Dân vận các cấp triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận. Hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị đạt kết quả cao.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được nâng cao. Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước tăng cường cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân kịp thời.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu các Ban chỉ đạo ban hành Chương trình công tác năm 2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo. Theo dõi, phối hợp chỉ đạo Đại hội Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Dân vận các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tích cực phòng chống dịch bệnh trên người và cây trồng vật nuôi, nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thuận trong việc triển khai xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; tổ chức các hoạt động chăm lo "Tết vì người nghèo" năm 2022 và các ngày lễ kỷ niệm lớn trong 6 tháng đầu năm; thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công, gia đình chính sách, người nghèo, các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo, người uy tín tiêu biểu nhân các dịp lễ, tết...

Hệ thống dân vận trong toàn tỉnh đã tích cực đăng tin, bài về công tác dân vận trên các báo, tạp chí, thông tin điện tử, phương tiện truyền thông. Vận dụng, khai thác hợp lý các mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hoạt động dân vận tham gia phòng, chống dịch COVID-19, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành thị đã nêu lên một số vấn đề tác động gây khó khăn trong công tác vận động quần chúng. Đó là, giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, nhất là xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, trong khi các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ, khó tiêu thụ. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn (tỷ lệ hộ nghèo cao 36,24%); kết cấu hạ tầng một số nơi còn thiếu thốn, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp chậm khắc phục sửa chữa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Lãnh đạo các địa phương cũng đã đưa ra các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng; giải pháp trong tuyên truyền, vận động nhân dân…

Anh-tin-bai

Đ/c Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ, phát động các phong trào thi đua yêu nước; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, vùng khó khăn.

Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận. Chỉ đạo xây dựng, công nhận mô hình "Dân vận khéo", điểm sáng về dân chủ ở cơ sở; điểm sáng về dân vận chính quyền tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, kế hoạch của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc, tôn giáo. Phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Thăm và tặng quà các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ trọng và các già làng, người uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, khiếu kiện, nhất là đất đai, môi trường; có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt và tổ chức đánh giá các chương trình phối hợp công tác dân vận giữa ban dân vận với các ngành đã ký kết.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) gắn với học tập Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ…

PT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image