image banner
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức mới về “Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động”
Chiều 11/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng toàn Đảng bộ về chuyên đề “Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các tổ chức cơ sở Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cán bộ, đảng viên và quần chúng toàn Đảng bộ.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Công cuộc chuyển đổi số đã được xác định là một trong 03 giải pháp đột phá chiến lược để xây dựng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, để đến năm 2045, kỷ niệm tròn 100 năm thành lập, nước Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Nghệ An, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định: Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh". Ngày 21/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT- UBND tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp các nội dung chính về chuyển đổi số

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp các nội dung chính về chuyển đổi số; cung cấp khái quát, rõ nét về công tác chuyển đổi số. Đồng thời, phổ biến đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Tiến, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chuyển đổi số có 3 trụ cột mật thiết với nhau: Chính phủ số; kinh tế số và xã hội số.

Để tạo nền tảng chuyển đổi số thì chuyển đổi nhận thức của người đứng đầu là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cần kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, tạo lập niềm tin bảo đảm an toàn an ninh mạng và hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trong môi trường số. Xây dựng Chính phủ số là “Chính phủ điện tử + 4 có”. “4 có” gồm: Có toàn bộ hoạt động trên môi trường số; có khả năng cung cấp dịch vụ mới; có khả năng hỗ trợ đưa ra quyết định trên dữ liệu; có khả năng giải quyết các bài toán khó. “Hãy bắt đầu chuyển đổi số từ những khó khăn của chính chúng ta” – đồng chí Nguyễn Phú Tiến nhấn mạnh.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của người đứng đầu là đặc biệt quan trọng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển đổi số của cấp trên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực mình phụ trách; chủ động, tiên phong, đi đầu, sáng tạo trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cơ quan, cán bộ, đảng viên, quần chúng về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về sự cấp thiết của chuyển đổi số, đáp ứng xu thế bùng nổ công nghệ thông tin, công nghệ số.

Các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo cơ quan đơn vị chủ động triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu chuyển đổi số theo từng lình vực mà ngành phụ trách. Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Nghị quyết chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Chủ động, tiên phong sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; đào tạo, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng áp dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin phù hợp với vị trí đảm nhiệm nhằm tạo lực lượng nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng phục vụ chuyển đổi số…

Cùng với đó, thực hiện ứng dụng công nghệ số vào hoạt động chuyên môn, chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung này. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong chỉ đạo điều hành, thông tin, báo cáo, cập nhật sao lưu dữ liệu, quản lý cán bộ đảng viên. Kiểm tra đánh giá chuẩn hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số đảm bảo liên thông thông suốt giữa đảng ủy khối với các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

“Đảng ủy Khối sẽ quyết liệt trong lãnh đạo và thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đảm bảo quy định. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn về chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng” – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh.

PT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image