image banner
Câu hỏi
Cử tri miền núi đề nghị quan tâm nâng cấp thêm trạm phát sóng di động để phục vụ người dân

Cử tri bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm nâng cấp thêm trạm phát sóng di động để phục vụ người dân trên địa bàn.

Người hỏi:
Ngày gửi: 29/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời: Trạm phát sóng thông tin di động do các doanh nghiệp viễn thông di động xây dựng theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực phát triển trạm BTS vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2016, các doanh nghiệp triển khai lắp đặt các trạm chiếm lĩnh độ cao (riêng VNPT đã lắp đặt trên 60 trạm trên các đỉnh núi cao), phủ sóng đáng kể cho các huyện miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, một số bản không thể phủ sóng được, cần phải có lộ trình.

Toàn huyện Kỳ Sơn hiện có 78 trạm BTS của 4 nhà mạng VNPT, Viettel và MobiFone, Vietnamobile phân bổ ở 100% các xã. Tại xã Hữu Lập huyện Kỳ Sơn hiện đã có 03 trạm (bản Xốp Thặp, UBND xã, bản Xốp Nhị); bản Chà Lẳn chưa có trạm phát sóng riêng. Hiện nay, Viettel đã quy hoạch 01 trạm phát sóng tại bản Chà Lẳn để tiến tới phủ sóng di động. Ngoài ra, hai trạm Xốp Thặp và Xốp Thảng và một số trạm quy hoạch các xã lân cận Hữu Lập khi đưa vào vận hành sẽ cải thiện vùng phủ sóng của toàn xã Hữu Lập nói chung.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện Quy hoạch hạ tầng viễn thông theo Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020, trong đó có nhiều khu vực ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, thực hiện Quyết định 1179/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó có Phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lập phương án phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng các yêu cầu phủ sóng 100% dân số của tỉnh Nghệ An./.