image banner
Câu hỏi
Xử lý tình trạng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường

Cử tri đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, xử lý tình trạng sử dụng kích điện gây ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là bước vào mùa mưa lũ tình trạng này xuất hiện càng nhiều hơn.

Người hỏi:
Ngày gửi: 25/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện giao nộp kích điện và triển khai các biện pháp phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản.

Kết quả từ đầu năm 2021, lực lượng Công an đã vận động nhân dân giao nộp gần 110 kích điện; bắt, xử lý 31 vụ, 35 đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 93 triệu đồng, thu giữ 31 kích điện. Các đối tượng vi phạm chủ yếu là người địa phương, có điều kiện kinh tế khó khăn, họ sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản chủ yếu tại các cánh đồng, khe, suối nhỏ để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, Công an cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp kích điện, không sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản; đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sử kích điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh./.