image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4593/UBND-KSTT 24/06/2022 Công văn về việc triển khai công tác tuyên truyền Đề án 06/CP
Lượt xem: 52
Tải về 2
1771/QĐ-TCT 21/06/2022 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 44
Tải về 3
1760/QĐ-UBND 21/06/2022 Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai thực Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 40
Tải về 0
3772/UBND-TH 27/05/2022 Công văn về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 171
Tải về 1
3754/UBND-TH 27/05/2022 Công văn về việc đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 90
Tải về 1
293/BC-UBND 06/05/2022 Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua
Lượt xem: 123
Tải về 7
241/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 199
Tải về 4
813/QĐ-TCT 31/03/2022 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 197
Tải về 2
1534/UBND-TH 10/03/2022 Công văn về việc kết nối Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 155
Tải về 0
1376/UBND-KSTT 04/03/2022 Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 170
Tải về 3
12