image banner
Tổng số: 250
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3355/UBND-TH 13/05/2022 Công văn về việc đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 82
Tải về 12
1288/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 46
Tải về 2
3228/UBND-KSTT 10/05/2022 Công văn về việc cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Lượt xem: 31
Tải về 0
1239/QĐ-UBND 09/05/2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 42
Tải về 3
1219/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An
Lượt xem: 38
Tải về 1
1177/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Nghệ An
Lượt xem: 94
Tải về 2
1169/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 94
Tải về 0
267/BC-UBND 25/04/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Nghệ An Quý I năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về 3
2863/UBND-KSTT 22/04/2022 Công văn về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính quý I/2022
Lượt xem: 86
Tải về 2
2838/UBND-KSTT 21/04/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.
Lượt xem: 43
Tải về 0
12345678910...