image banner
Tổng số: 871
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/2022/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định bãi bỏ điểm 1 khoản 2 Điều 3 và khoản 4 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 177
Tải về 7
70/KH-UBND 28/01/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 219
Tải về 4
26/QĐ-UBND 21/01/2022 Quyết định về việc cử Khối trưởng, Khối phó, Cụm trưởng, Cụm phó và phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng theo dõi, chỉ đạo các khối, cụm thi đua sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thành phố, thị xã năm 2022
Lượt xem: 313
Tải về 7
4544/QĐ-UBND 26/11/2021 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc xã Nghi Thiết có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020
Lượt xem: 791
Tải về 4
443/QĐ-UBND 26/11/2021 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc xã Nghi Yên huyện Nghi Lộc đã có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới"năm 2020
Lượt xem: 330
Tải về 0
690/BC-UBND 19/11/2021 Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 616
Tải về 2
4168/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên đã có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020
Lượt xem: 287
Tải về 2
3774/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định về việc đề nghị tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xã Chi Khê, huyện Con Cuông có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020
Lượt xem: 434
Tải về 0
33/2021/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương
Lượt xem: 909
Tải về 0
2431/QĐ-UBND 22/07/2021 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và chấp hành tốt Luật Thuế năm 2020
Lượt xem: 309
Tải về 4
12345678910...