image banner
Tổng số: 9170
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
306/KH-UBND 16/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 17
Tải về 0
11/CT-UBND 16/05/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022
Lượt xem: 11
Tải về 0
3376/UBND-KSTT 13/05/2022 Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 28/4/2022
Lượt xem: 29
Tải về 0
1306/QĐ-UBND 13/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc tại xã Mường Nọc và xã Quang Phong, huyện Quế Phong
Lượt xem: 48
Tải về 0
34/2022/QĐ-UBND 13/05/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 29
Tải về 1
3354/UBND-NC 13/05/2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống, đấu tranh "làm sạch" ma túy tại địa bàn các xã biên giới trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 33
Tải về 3
1290/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 26
Tải về 1
33/2022/QĐ-UBND 11/05/2022 Quyết định Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 35
Tải về 0
3298/UBND-KT 11/05/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 6/5/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 66
Tải về 0
1269/QĐ-UBND 11/05/2022 Quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An năm 2021
Lượt xem: 45
Tải về 2
12345678910...